DEKLARACJA MIĘDZYNARODOWEGO KRYZYSU MEDYCZNEGO Z POWODU CHORÓB I ZGONÓW ZWIĄZANYCH ZE „SZCZEPIONKAMI COVID-19”

My, lekarze i naukowcy z całego świata, oświadczamy, że istnieje międzynarodowy kryzys medyczny z powodu chorób i zgonów skorelowanych z podawaniem produktów znanych jako szczepionki covid-19.

Obecnie jesteśmy świadkami nadmiernej śmiertelności w tych krajach, w których większości populacji podano tak zwaną szczepionkę covid-19. Do tej pory ta nadumieralność nie została ani dostatecznie prześledzona, ani zbadana przez krajowe i międzynarodowe instytucje zdrowia.

Szczególnie niepokojące są znaczne ilości nagłych zgonów u zdrowych młodych ludzi, po otrzymaniu tych „szczepionek”, podobnie jak niewyjaśnionych poronień i zgonów okołoporodowych.

Oficjalnie zgłoszono dużą liczbę negatywnych skutków ubocznych, w tym hospitalizacji, trwałego kalectwa i śmierci powiązanych z tzw. szczepionkami covid-19.

Ta odnotowana liczba jest bezprecedensowa w historii szczepień na świecie, nawet bez uwzględnienia dokładnych rejestrów w wielu krajach.

Analiza raportów z systemów monitorowania zdarzeń niepożądanych: amerykańskiego VAERS CDC, brytyjskiego Yellow Card, australijskiego TGA, europejskiego Eudravigilance oraz bazy WHO Vigiaaccess, ukazuje, że na ten moment zgłoszonych jest ponad 11 000 000 działań niepożądanych i ponad 70 000 zgonów związanych z inokulacją produktami znanymi jako szczepionki covid19.

Ustalono, że liczby te stanowią zaledwie od 1% do 10% wszystkich rzeczywistych zdarzeń.

Z tego powodu uważamy, że stoimy w obliczu poważnego międzynarodowego kryzysu medycznego, który musi zostać uznany krytycznym przez wszystkie państwa, organy służby zdrowia i personel medyczny na całym świecie.

Zatem w trybie pilnym należy podjąć następujące działania:

  1. Ogólnoświatowe zatrzymanie kampanii szczepień produktami znanymi jako szczepionki covid-19 oraz zaprzestanie działań temu towarzyszących.
  2. Zbadanie wszystkich nagłych zgonów osób, które przed iniekcją były zdrowe oraz każdego przypadku zgonu, co do którego istnieje podejrzenie, że został bezpośrednio lub pośrednio spowodowany przez produkt znany jako szczepionki covid19, poprzez przeprowadzenie pełnej i dedykowanej dla takiej sytuacji autopsji.
  3. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania incydentów sercowo-naczyniowych, mogących spowodować nagłe zgony, z analizą poziomu d-dimerów i troponiny u osób którym wstrzyknięto produkt określany jako szczepionka covid-19, a także wczesne wykrywanie ciężkich przypadków guzów.
  4. Wdrożenie programów badawczych i terapeutycznych dla ofiar powikłań po otrzymaniu tzw. szczepionki covid-19.
  5. Przeprowadzenie analiz zawartości fiolek preparatów Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinovac, Sputnik V i każdego innego produktu znanego jako szczepionki covid-19, przez niezależne grupy badawcze niemające powiązań finansowych z koncernami farmaceutycznymi ani żadnego konfliktu interesów, a także upublicznienie szczegółowych wyników.
  6. Prowadzenie badań dotyczących interakcji pomiędzy poszczególnymi składnikami tzw. szczepionek covid-19 oraz ich działaniem na poziomie molekularnym i komórkowym.
  7. Ustanowienie programów wsparcia psychologicznego i rekompensat dla każdego, u kogo rozwinęła się choroba lub niezdolność do pracy po zastosowaniu tzw. szczepionek covid-19.
  8. Wdrożenie i promowanie programów pomocy psychologicznej i odszkodowań dla członków rodzin każdej osoby, która zmarła w wyniku podania produktu znanego jako szczepionki Covid-19.

 

W związku z tym oświadczamy, że znajdujemy się w niespotykanym w historii medycyny międzynarodowym kryzysie medycznym, ze względu na dużą liczbę chorób i zgonów związanych ze „szczepionkami przeciwko covid-19”. Z tego powodu żądamy, aby agencje nadzorujące bezpieczeństwo leków, jak również instytucje zdrowia wszystkich krajów, wraz z instytucjami międzynarodowymi, takimi jak WHO, PHO, EMA, FDA, UK-MHRA i NIH, zareagowały na tę deklarację poprzez podjęcie działań zgodnie z ośmioma punktami tego manifestu.

Niniejsza deklaracja jest wspólną inicjatywą szeregu profesjonalistów, którzy walczyli o tę sprawę. Wzywamy wszystkich lekarzy, naukowców i specjalistów do poparcia tego oświadczenia w celu wywarcia presji na zaangażowane podmioty i promowania bardziej przejrzystej polityki zdrowotnej

Zostaw swój podpis!

Poprzyj tę deklarację swoim podpisem

Proszę pamiętać, że są trzy różne miejsca do podpisania, w zależności od wykonywanego zawodu. Ważne jest, aby określić, czy jest się lekarzem lub naukowcem, pracownikiem służby zdrowia czy przedstawicielem innego zawodu. Konieczne jest prawidłowe wypełnienie tych pól.
Twój podpis będzie widoczny publicznie do 48 godzin, ponieważ codziennie weryfikujemy podpisy.
Prosimy o odpowiedzialność za prawidłowe złożenie podpisu i tym samym utrzymanie rzetelności tej pracy dla dobra wszystkich.
Dziękujemy
Wybierz opcję:

Udostępnij!

Podpisy na dotychczasowych oświadczeniach:

Zostaw swój podpis!

26,515

Uwaga: wszystkie podpisy są upubliczniane

Thank you – Gracias – Obrigado – MerciGrazieTack – …